6. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama 2011 -2012

2011-06-06 18:59:00

 

2011 -2012 Takdir Teşekkür Hesaplama 6. Sınıf ,
6. Sınıf Takdir Teşekkür Hesabı nasıl yapılır,
6. Sınıf Teşekkür Hesaplama,


Yeni sisteme göre takdir ve teşekkür hesaplanması aşağıdaki gibi yapılır;


Dönem sonunda her dersin ortalaması alınarak dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç :

4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70. 00-84 .99 olanlar "Teşekkür,"
85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdirname," verilir

24
0
0
Yorum Yaz