Lise Karne Notu Hesaplama

2011-06-07 18:28:00

 

diploma notu , e-okul , hesaplama , karne , karne notu , lise , lisede kalma , notu , ortalama hesaplama

Lise Karne Notu Hesaplama
 

Daha önce karnesinde derslerin ağırlığına göre birkaç tane 5 olan öğrenci takdir alabilirken bu yıl ki sisteme göre alamayabilecek.

Geçmiş yıllarda karnede yazılı notlara göre öğrenci takdir ya da teşekkür alıp almayacağını hesaplayabilmekteydi. O zaman karne de bulunan not önemliydi. Şimdi ise 100’lük puan sistemi ön plana çıkmaktadır.

Yani önceki dönemlerde 85’ten 5 alan bir öğrenci ile 100’den 5 alan bir öğrenci aynı nota sahip olduğundan ikisi de aynı belgeyi alabiliyor, aynı dereceyle mezun olabiliyordu.

Şimdi ise Teşekkür ve Takdir hesaplamalarında 100’lük puan sistemi ele alınacağından bu mümkün değil.

Örneklendirecek olursak öğrenci karnesini aldı ve tüm notlarının 5 olduğunu gördü fakat kendisine TAKDİR belgesi beklerken TEŞEKKÜR belgesi verilebilecektir.

Öğrencinin tüm notlarının karşılığı olan puanlar 84,50 olsun yani öğrenci 84,50 puan ile tüm derslerinden başarılı olsun. Bu öğrencinin tüm derslerden karnede görülecek notu 5 (beş) tir. (Yani 84,50’nin karşılığı not olarak 5’tir.) Bu öğrencinin dönem sonu ortalaması not olarak 5, puan olarak ise 84,50 olacaktır. Takdir almak için 85 ve üzeri puan ortalamasına sahip olması gerektiğinden takdir alamayacaktır. Teşekkür belgesi alacaktır.

Başka bir örnek verelim;

Sisteme göre öğrencinin karneyi aldığında bir dersinin notu 2 diğer tüm notları ise 5 olsun. Öğrenci aldığı bu 5 notlarını çok yüksek puanlardan almış olsun. Yani 85-90-100 olarak alsın. Bu öğrencinin Dönem Sonu ağırlıklı puan ortalamasının 90,00 olduğunu var saydığımızda normal şartlarda bu öğrencinin Takdir Belgesi alması gerekecektir.

Eğer bu öğrencinin 2 olan notu 44,50’den alınan 2 ise bu öğrenci hiçbir belge alamayacaktır. Çünkü karnesinde bulunan 2 lik not 45,00’dan daha düşük bir puanla alınmıştır. Belge almanın şartları arasında olan tüm derslerden 45,00’ dan aşağı puanı olmamak şartını taşımamaktadır.

Aslında bu konuda aman ne güzel ya dane kötü diyenler mutlaka olacaktır.

100’lük not sisteminin 5’lik sisteme göre daha ayırıcı olduğu ve yararlı olacağına da katılmakla beraber karneler dağıtıldıktan sonra gün yüzene çıkacak olan sorunun kaynağı ise yine ilk kez uygulanacak olan e-okul sistemindeki düzenlemedir.

e-okul sitemindeki düzenlemeye göre öğrenci karne de 100’lük sistemdeki puanını göremeyecek sadece 5’lik sistemdeki notunu görecektir.

Kaldı ki özellikle İlköğretim okullarımızda bırakın öğrencileri, öğretmenlerimizin hatta ve hatta idarecilerimizin bir çoğu dahi dönem sonu Puan ya da Teşekkür, Takdir belgesi hesaplamayı bilmemektedirler.

Bu nedenle bakanlığın acilen yapması gereken tüm öğrencilere bugüne kadar verilen puanların mutlaka açıklanması ve puanlama sistemi hakkında öğrenciye bilgi verilmesi hususunda emir yayınlaması gerekmektedir.

İkinci dönemde ise karnelerde puanların yer alması hususu mutlaka düzenlenmelidir.

Şimdi sizleri not ve puan hesaplamaları konusunda bilgilendirelim.

İlköğretim Kurumlarında bir öğrencinin Dönem Puanı hesaplanırken

Öğrenciye Ders ve Etkinliklere Katılım, Performans Görevi, Proje ve Sınav notu verilmektedir. Proje herhangi bir dönemde her hangi bir ya da birkaç dersten verilebilmektedir.

Hesap Şöyle yapılıyor:

Performans Görevlerine verilen Puanların Ortalaması Alınır =A diyelim

Ders ve Etkinliklere Katılım İçin verilen Puanların Ortalaması Alınır =B diyelim.

Performas Belirlemeye Yönelik Çalışmalar (PBYÇ) Puanı bulunur = (A+B)/2 =X olsun.

Öğrenciye Proje verilmişse Verilen Proje Puanlarının Ortalaması (PO) alınır = Y diyelim.

Öğrencinin o dersten 3 sınav (yani eski tabirle yazılılar) yapıldığını varsayalım bunlardan alınan puanlar K,L,M olsun.

Öğrencinin o derse ait Dönem Puanı Hesaplanırken;

Performas Belirlemeye Yönelik Çalışmalar (PBYÇ) Puanı (X) + Öğrenciye Proje verilmişse Verilen Proje Puanlarının Ortalaması (Y) +K+L+M toplanır . Çıkan Sonuç 5’ e bölünür.

O derse ait Dönem Puanı= (X+Y+K+L+M)/5’ tir.

(5’ bölünmesinin sebebi 3 tane yazılı, 1 tane PBYÇ ve bir tane de Proje Ortalaması PO(Y) notuolduğundan 5’e böleriz.) eğer öğrenci o dönemde o dersten proje almamışsa PO(Y) olmayacağından 4 e bölünecektir.

Bu o dersin Dönem Puanıdır. Karnede ise bu puana karşılık gelen not görülecektir. Yani Puan görünmeyecektir.

Teşekkür Ya da Takdir Hesabına Gelirsek

Yeni sistemde Teşekkür ve Takdir Belgesi alabilmek için; Türkçe dersi 55,00’dan aşağı olmamak ve diğer derslerin tümünden 45,00’dan aşağı olmamak kaydıyla Dönem sonu itibari ile

Teşekkür için 70,00-84,99

Takdir için ise 85,00-100 puan ortalamasına sahip olmak gerekiyor.

Yukarıda bulduğumuz bir derse ait Puanı Haftalık Ders saatiyle Çarparsak o derse ait Ağırlıklı Puanı Buluruz.

Bu işlem tüm dersler için yapılır ve dersler için bulunan ağırlıklı puanlar toplanır.

Çıkan sonuç puanlamaya katılan derslerin haftalık ders saatlerinin toplamına bölünerek o döneme ait dönem sonu Puan ortalaması bulunur.

(Örneğin ilköğretim 6.sınıfta bir haftada toplam 30 saat ders vardır 1 saat olan Rehberlik ve 2 saat olan Seçmeli Derslere not ve puan verilmediğinden haftalık ders saatlerinin toplamı 27 olacaktır.)

Yani öğrencinin her ders için hesaplanan ağırlıklı puanları toplanıp 27 ye bölünecektir ve çıkan sonuç 70,00-84,99 ise Teşekkür, 85,00-100 aralığında ise Takdir Belgesi alınacaktır.

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi
(Alıntıdır)


Kaynak: e-Okul.Biz | Veli Bilgilendirme Sistemi - Eğitim , Öğretmen , Ödev, Ders. Okul - Kategori:Öğrenci Kantini

871
0
0
Yorum Yaz